Türkçe | English

0 224 443 36 30

Kalay

Kalay

Kalay

Gümüş parlaklığında, kolayca levha haline getirilen bir metaldir. 
Havada kolaylıkla okside olmaz, korozyona karşı dirençlidir. Bu özelliğinden ötürü diğer metallerin (korozyondan korumak amacıyla) kaplanmasında kullanılır. 13ºC üzerinde denge durumunda olup bu sıcaklık altında zamanla faz dönüşümüne uğrayarak toz haline geçer.

Sipariş Ver
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ
KOMPOZİSYON % 99.8 (min)
ÖZGÜL AĞIRLIĞI (Kg/dm³) 7,31
ERGİME SICAKLIĞI (°C) 232
ISI İLETKENLİĞİ 25°C TAVLANMIŞ (Kcal/Sa/Cm/°C) 55
GENLEŞME KATSAYISI (20-200 °C)(°C) X 10-6 23,4
ISINMA ISISI (20 °C),(Kcal/Kg/°C) 0.054
ÖZDİRENÇ (20°C tavlanmış)(µ?-cm) 11,5
MEKANİK ÖZELLİKLERİ
GERİLMEDE ELASTİK MODÜL (Kg/cm²)x10³ 420-455
ÇEKME DAYANIKLILIĞI 24°C (Kg/cm²) 195
AKMA DAYANIKLILIĞI 24°C (Kg/cm²) 140
UZAMA 24°C (5.cm.de)% 35
SERTLİK 8
ÇARPMA DAYANIKLILIĞI SINIRI (İZOD) (KG-M/M) 1,93
DAYANIKLILIK SINIRI (Kg/cm²) 240
İŞLENME ÖZELLİKLERİ
DÖKÜM SICAKLIĞI (KOKİL),(°C) 275-290
KAYNAK ÖZELLİKLERİ
Basit ergitmeyle kolaylıkla iki parça birbirine eklenebilir. Blok ve borular gibi büyük ve ağır parçalar, ötektik ve kalay-kurşun lehmi veya ergime noktası düşük alaşımlar kullanarak kaynak yapılabilir.
KOROZYON ÖZELLİKLERİ
Damıtık, tuzlu ve tatlı suya karşı dayanıklıdır. Kuvvetli asitler, alkaliler ve asit tuzlarından etkilenir. Eriyik içinde oksijen bulunması etkilenme hızını arttırır.